Sobiranisme Confederal

 

El sobiranisme confederal potser sigui la única posició política veritable i íntegrament democràtica.

La lliure confederació de tot individu a tota comunitat, parella o organització, des de la seva lliure sobirania (el que exclou tota opressió i explotació laboral, política, de gènere, raça, etc).

La lliure confederació de tota organització i comunitat a les xarxes ciutadanes i bioregió, des de la seva lliure sobirania.

De cada bioregió a la seva nació.

I finalment en la lliure confederació de tota nació a la humanitat, des de la seva lliure sobirania. (El que exclou tota mena de colonialisme o dominació nacional o etno-lingüística, com el cas Francès, Espanyol o indi americà).

Per que sigui vàlid, cal que ho sigui en tots els nivells, en un padró fractal de relacions i enllaços. Tota la resta semblen variants més o menys grotesques i violentes de feixisme.

Catalunya ha creat varies variants d’això al llarg de la història, el més complet i destacat, el 19 de juliol de 1936, i és el que avui defensa.

Castella representa, encara avui, tot el contrari.